Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druki nr 3324 i 3417).


Poseł Artur Bramora:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Projekt jest zawarty w druku sejmowym nr 3324, a stosowne sprawozdanie komisji w druku sejmowym nr 3417.

    Według parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego podniesienie standardów naszego języka pod względem jego certyfikacji do poziomów europejskich to otwarcie nas na napływ nowych młodych ludzi spoza granic naszego kraju, zainteresowanych tym, aby nabywać doświadczenia związane z posługiwaniem się m.in. językiem polskim. To niewątpliwie ważny krok na naszej drodze do Europy, do świata. Tylko niektórzy mogą pochwalić się tym, że ich język jest wystandardowany w myśl obowiązujących zapisów, które przyjęliśmy w ustawie. To na pewno otworzy przed nami nowe możliwości, na pewno stworzy zupełnie inne szanse dla wszystkich, którzy chcą być w naszym kraju, którzy chcą zdobywać umiejętności językowe. Według naszej oceny to wiąże się ściśle i nierozerwalnie z polską racją stanu. Szkoda, że tak późno przyjęliśmy ten projekt ustawy, ale bądźmy dobrej myśli. Wydaje nam się, że jeszcze wszystko przed nami.

    Jeśli chodzi o projekt, to jest on dość dobrze przygotowany, mieści się na blisko 203 stronach wraz z aktami rozporządzeń, więc wszystko na dobrej drodze, aby to, o czym mówiłem w moim wystąpieniu, faktycznie zostało zrealizowane. Serdecznie dziękuję państwu. (Oklaski)Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych


104 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy