Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Wybór marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.


Poseł Elżbieta Kruk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pani minister. Podczas posiedzenia Sejmu dnia 19 stycznia 2011 r. przyznała pani, po czasie, o którym mówił mój poprzednik, że polscy lekarze nie uczestniczyli w sekcjach zwłok osób poległych w Smoleńsku. Mówiła pani: Sekcje odbyły się, zanim przyleciała polska ekipa. Nie jestem w posiadaniu protokołów z sekcji zwłok, dlatego że protokoły z sekcji zwłok były dostarczone przez stronę rosyjską komisji, którą zawiaduje pan minister Miller, i najprawdopodobniej, albo nawet na pewno, prokuraturze. Na pewno dysponuje on, to znaczy minister Jerzy Miller, osobami, które rozczytują te protokoły, porównują je, analizują te protokoły. Jestem do dyspozycji, gdybym była potrzebna, natomiast o taką pomoc nie poproszono. Koniec cytatu.

    Pani poseł, pani minister, dlaczego polscy lekarze nie uczestniczyli w sekcjach zwłok ofiar smoleńskich? Mogła pani jako minister zdrowia zadbać o wysłanie w porę ekipy medycznej lub wnioskować o przełożenie terminu sekcji zwłok. O czyj interes wtedy pani tak bezinteresownie dbała, jak to mówił pan poseł Nowak?

    Pani poseł, dlaczego nie wystąpiła pani do komisji Millera o wgląd w protokoły z sekcji zwłok? Dlaczego mimo informacji od rodzin ofiar o niezgodnościach w protokołach z sekcji nie wnosiła pani z urzędu jako minister zdrowia o zarządzenie ekshumacji ciał ofiar i przeprowadzenie badań? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Elżbieta Kruk - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2011 roku.


142 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Elżbieta Kruk - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Kruk - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Kruk - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy