Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

27 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80. rocznicę śmierci (druki nr 3364 i 3373).


Poseł Elżbieta Kruk:

    Tak, jako sprawozdawca.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście należą się panu posłowi przeprosiny za to, że zapomniałam o wniosku mniejszości klubu SLD.

    Podziękowanie dla pana prof. Terleckiego za uzupełnienie tej polityki i dzieła marszałka Józefa Piłsudskiego.

    Z tezami pana posła Iwińskiego dyskutować nie będę. Jestem przekonana, że pamięć marszałka obroni się sama. A przypomnę tylko, że Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła tę uchwałę w zasadzie jednogłośnie, z jednym głosem wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Elżbieta Kruk - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.


49 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Elżbieta Kruk - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Elżbieta Kruk - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Kruk - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy