Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Cezary Olejniczak:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Na temat SKOK-ów i zagrożeń, jakie one niosły, z tej mównicy mówiłem już przed trzema laty - że SKOK-i są zagrożeniem dla banków spółdzielczych, że KNF nie objęła dokładnym nadzorem SKOK-ów w minionych latach - i to, co teraz się stało, potwierdziło to. W tej chwili strata, którą mamy i którą my wszyscy, również spółdzielcy, będziemy musieli pokryć, wynosi, tak się mówi, 2 mld zł, ale prawdopodobnie jest to 13 mld zł. Afera SKOK-owa, którą wywołały SKOK-i, m.in. SKOK Wołomin - wszyscy na tej sali wiemy, kogo współfinansowały, finansowały kolejne kampanie wyborcze m.in. senatora Prawa i Sprawiedliwości, który jest prezesem jednego z największych SKOK-ów - może spowodować to, że banki spółdzielcze również będą miały problem. Już w tej chwili KNF zwiększyła bankom spółdzielczym wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, pokażę to na przykładzie jednego z banków, który działa tutaj blisko, Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej - z 250 tys. zł do 700 tys. zł rocznie. Jeden nieduży bank spółdzielczy zrzeszony w SGB. Do tego właśnie doprowadziły SKOK-i na czele z prezesem jednego ze SKOK-ów senatorem Biereckim. Dziękuję. (Oklaski)

    (Głosy z sali: O...)Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych


88 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy