Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 3773 i 3910).


Poseł Cezary Olejniczak:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

    Oczywiście Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej popiera przedłożony projekt ustawy, ale chcę powiedzieć coś, co, jak myślę, powinni wszyscy usłyszeć. Coraz bardziej ograniczamy zadania starostów - nawet w tym projekcie ustawy - a obowiązki przechodzą na marszałków. Uważamy, że trzeba pochylić się nad reformą administracyjną kraju, czyli wzmocnić samorządy gminne i samorząd wojewódzki, oraz zastanowić się nad wyeliminowaniem drugiego szczebla, czyli tak naprawdę powiatu, bo wiele zadań, tego, co dzieje się w gminach, powiaty powielają. Urzędy marszałkowskie mają środki, natomiast powiaty w większości nie mają pieniędzy. Już nie chcę mówić na temat szkolnictwa zawodowego, bo ta kwestia dobitnie pokazuje, że w wielu powiatach jest problem. Na terenie mojego powiatu jest np. szkoła prowadzona przez pana ministra, szkoła rolnicza, która jest wspaniale wyposażona, świetnie funkcjonuje i w tej chwili jest ogromną, można powiedzieć, konkurencją dla szkół prowadzonych przez lokalne samorządy powiatowe, które prowadzą szkoły ponadgimnazjalne, w tym szkoły rolnicze, próbują zmieniać kierunki itd.

    Panie marszałku, popieramy ten projekt ustawy. Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej w bloku głosowań będzie głosował za tą ustawą. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych


162 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy