Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Cezary Olejniczak:

    Dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Pan poseł Kasprzak powiedział, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma w swoim programie zapisane, że będą darmowe leki dla emerytów, będą leki za złotówkę, będą też podniesione najniższe emerytury i renty o 200 zł. Dziwię się panu posłowi, bo takie projekty w tej Izbie w tej kadencji już były. Sojusz Lewicy Demokratycznej zgłaszał projekt ustawy, żeby emerytom i rencistom, którzy otrzymują najniższe świadczenia, podnieść wysokość świadczeń o 200 zł. To przede wszystkim dotyczy emerytów i rencistów, którzy byli i są ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którzy od lat dostają emeryturę poniżej 1000 zł. Sami wiemy, jak ciężko przeżyć za takie środki. Pani minister wspomniała też, że najgorsza jest sytuacja emerytów, którzy żyją samotnie, bo jeśli żyją z rodziną, której przekazali gospodarstwo, to jeszcze pół biedy, ale emeryci, którzy żyją samotnie za 800 zł czy 900 zł i muszą wydać na leki 400 zł czy 500 zł, tak naprawdę nie mają środków do życia. Dziwię się posłom Polskiego Stronnictwa Ludowego, że tych projektów, o których mówiłem, państwo nie poparliście. Teraz podczas kampanii wyborczej głosicie, że chcecie podnieść emerytury o 200 zł. Mieliście na to czas przez 8 lat. Nie zrobiliście tego. My, jako Sojusz Lewicy Demokratycznej i Zjednoczona Lewica, na pewno to zrobimy.

    Mam pytanie do pani minister odnośnie do domów i klubów seniora, bo w jednej z miejscowości w województwie łódzkim jest konflikt między ochotniczą strażą pożarną a burmistrzem tego miasta, bo można by było na bazie obiektów, które są w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych, szczególnie w małych miejscowościach, miejscowościach gminnych i w mniejszych miejscowościach (Dzwonek), gdzie OSP działają, taki program wprowadzić. Czy rząd rozmawia z zarządem głównym ochotniczych straży pożarnych, żeby programem ˝Senior-WIGOR˝ objąć również mniejsze miejscowości? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy seniorom, funkcjonowania systemu emerytalnego oraz jego finansowania


131 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy