Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 3876 i 3920).


Poseł Cezary Olejniczak:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach.

    Nie byłoby tej dyskusji, gdyby na przełomie grudnia i stycznia ubiegłego roku, tak jak już tutaj zostało powiedziane, nie było zamachu na finanse Lasów Państwowych. Wiem, że były szczytne cele, jeśli chodzi o przeznaczenie tych pieniędzy, które przez lata w Lasach Państwowych zostały wypracowane na drogi gruntowe. Z tej mównicy powiedziałem, że jak najbardziej Lasy Państwowe niszczą drogi gruntowe, wywożąc drzewo, w zależności od tego, gdzie się znajdują, i że powinien mieć większe możliwości generalny dyrektor Lasów Państwowych, bo on tak naprawdę wie - i poszczególne dyrekcje - gdzie te drogi są zniszczone i może te drogi naprawiać w większym zakresie, niż to jest zapisane, może to dofinansować w 80%, może dofinansować w 100%. Dyrektorzy poszczególnych regionalnych dyrekcji dokładnie wiedzą, gdzie są nadleśnictwa itd. Mówiłem też, że Lasy Państwowe są nierównomiernie rozmieszczone na terenie naszego kraju. Są województwa, w których lesistość jest większa, jak np. województwo lubuskie, a są takie, w których jest mniejsza, jak np. województwo, załóżmy, świętokrzyskie. Tak to wyglądało, tak było.

    Wiem, że siły polityczne próbują różnie ten problem wykorzystywać w bieżącej kampanii, tak jak w poprzednich kampaniach. My jako środowisko lewicowe, jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, nigdy nie zgadzaliśmy się na prywatyzację Lasów Państwowych. Tak jak pan minister Żelichowski powiedział, podpisaliśmy się pod projektem ustawy, który szedł w kierunku zmiany konstytucji, ja również ten podpis złożyłem. Z tej mównicy już mówiłem, dlaczego, i nie chcę tego więcej powtarzać. Nie życzyłbym sobie, żeby w kolejnych kadencjach ktoś, kto tutaj zasiądzie, a nie wiemy, jaka będzie wola wyborców, próbował prywatyzować Lasy Państwowe.

    Mówiłem też jeszcze coś znamiennego, że błędem było w czasie tych wszystkich przemian ustrojowych to, że obok Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nie powstało państwowe gospodarstwo rolne ˝Polska ziemia˝, o którym też państwo mówicie, w obronie polskiej ziemi i polskich lasów. Środowisko Prawa i Sprawiedliwości próbowało tak mówić, również kandydat na prezydenta, a obecnie prezydent, pan Andrzej Duda o tym mówił. Czyli dla tych, którzy wtedy rządzili - to też powiedziałem i jeszcze raz powtórzę - obok PGL Lasy Państwowe mogło powstać PGR ˝Polska ziemia˝.

    Zgadzam się z panem posłem Szyszką, że rzeczywiście tam, gdzie były niesłusznie pewne rzeczy zabrane, powinno być to spadkobiercom, bo w większości są to spadkobiercy, zwrócone. Z tego, co słyszę, nadal pewne sprawy nie są rozwiązane. Wiemy, że ustawy reprywatyzacyjnej jak nie było, tak do końca nie ma. To dotyczy przede wszystkim ziem, które przed 1 września 1939 r. były w granicach ówczesnej Rzeczypospolitej, bo inna jest sytuacja na tzw. Ziemiach Odzyskanych, czyli w województwach warmińsko-mazurskim - jest tu pan poseł Żelichowski - lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim i części województwa pomorskiego, gdzie przed 1939 r. to nie były polskie ziemie, tylko to były ziemie Prus Wschodnich czy też Niemiec. Problem jest więc naprawdę bardzo złożony i do tej pory nie został rozwiązany.

    Jeszcze raz podkreślę, że Sojusz Lewicy Demokratycznej jest za tym, żeby lasy państwowe zostały dobrem narodowym i żeby w przyszłości nikt na nie nie podnosił ręki, jeśli chodzi o jakąkolwiek prywatyzację. Dlatego złożyliśmy podpisy pod zmianą konstytucji, żeby raz na zawsze wpisać do konstytucji, że lasy państwowe są dobrem narodowym i nie podlegają prywatyzacji. Państwo też to podkreślali, panie ministrze Szyszko, że tak to powinno wyglądać, z wyjątkiem, który tam był wpisany - pan profesor też tutaj o tym mówił.

    Jeszcze raz powtórzę, że jesteśmy za tym, żeby lasy państwowe zostały szczególnym dobrem narodowym. Zgadzam się, że jesteśmy unikatem nie tylko wśród krajów Unii Europejskiej, ale również świata. To, że państwowe lasy takie są, jest zasługą pokoleń leśników, którzy byli, którzy są i miejmy nadzieję, że będzie zasługą tych, którzy będą dalej o lasy państwowe (Dzwonek) dbać. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach


152 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy