Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie (druk nr 3196).


Poseł Cezary Olejniczak:

    Dziękuję.

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Członkiem izby rolniczej jest każdy rolnik, płatnik podatku gruntowego, czy ma 1 ha, czy 2, czy 5, czy 10. Wybory mają być pod koniec maja. Mam pytanie do pana ministra...

    (Poseł Marek Matuszewski: A marszałkowskie?)

    Co trzeba zrobić, co pan zamierza ewentualnie zrobić, żeby zwiększyć frekwencję w tych wyborach? Póki co mamy 4%. Mówię nie do pana. Uważam, że trzeba połączyć to z wyborami samorządowymi, wtedy frekwencja w wyborach do izb rolniczych będzie na pewno znacznie większa, bo w tej chwili jest różnie, od 3% do 7%, w zależności od tego, gdzie pójdą rodziny i gdzie kto zmobilizuje swoich członków.

    Mam pytanie do pana ministra odnośnie do powiązania rolników, o którym pan mówił, pionowego i poziomego, w te ? la grupy, czyli ewentualnie między sąsiadami i docelowo z przetwórcą. Pan o tym dość dużo wspominał w swoim wystąpieniu. Czy nie uważa pan, że przetwórcy, aby skorzystać z pomocy w ramach PROW, musieliby podpisywać umowy kontraktacyjne z tymi grupami, grupami rolników czy też grupami producenckimi? Dlaczego w poprzednim PROW-ie takiego powiązania nie było? Poza spółdzielniami mleczarskimi i pszczelarskimi czy ogrodniczo-pszczelarskimi przetwórcy, którzy korzystali z PROW-u, praktycznie nie mieli takich powiązań. Przede wszystkim stąd bierze się m.in. to, co dzieje się na rynku owoców i warzyw. Zresztą panu jest dokładnie znana ta sytuacja, takich powiązań nie było. Jak pan spowoduje w ramach nowego PROW-u, żeby to miało miejsce?

    Co do sprzedaży polskiej ziemi w polskie ręce, cieszę się z tej deklaracji, którą pan minister przedstawił, że ziemia ma trafić do gospodarstw rodzinnych. Ale co pan zamierza zrobić? Na tzw. ziemiach odzyskanych, a w tym roku jest okrągła 70. rocznica przyłączenia tychże ziem do Polski (Dzwonek), jest najwięcej tej ziemi, bo tam były państwowe gospodarstwa rolne. Niektórzy myślą, że będzie kolejne osadnictwo, tak na pewno nie będzie. Czy nie uważa pan, że to powinna być długoletnia dzierżawa, ewentualnie spółdzielnie produkcyjne czy firmy takie jak Agrofirma Witkowo, która ma już kilka tysięcy hektarów, ale w ramach nowego PROW-u nie może się rozwijać...

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Dziękuję.

    Poseł Cezary Olejniczak:

    Czy pan nie uważa, że trzeba też zmienić przepisy, żeby ziemia, która tam jest, trafiła nie do tzw. słupów i kapitału zachodniego, ale do polskich spółdzielni? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.


77 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy