Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego˝ (druki nr 2966 i 3008).


Poseł Andrzej Sztorc:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę przedstawić stanowisko klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego˝.

    Nie będę już wracał do tych wszystkich argumentów i faktów, które zostały przedstawione z tej mównicy, podpisuję się pod nimi. Dodam tylko - trudno tego nie dodać, bo chyba wszyscy się z tym zgodzą - że Uniwersytet Jagielloński nie tylko dla miasta Krakowa, lecz także dla Polski ma specjalne, symboliczne znaczenie. Myślę, że tę propozycję zmiany ustawy przyjmiemy jednogłośnie, a jeśli nie, to zdecydowaną większością głosów. Dodam tylko tyle, że jest tu wyjątkowa solidarność. W tym miejscu chcę zwrócić uwagę na solidarność miasta Krakowa, które również, oprócz środków budżetowych, partycypuje w tym dziele. Ale to, co jest niewymierne, to fakt, że miasto prowadzi też inne inwestycje, które bezpośrednio nie wchodzą w to zadanie, ale są jakby towarzyszące. Po zakończeniu inwestycji, o której mówimy, po tym, co miasto planuje, ta część miasta, kampus i całe miasto Kraków osiągną poziom, jestem o tym przekonany, nie tylko europejski, lecz także światowy, a myślę, że to jest uniwersytetowi potrzebne.

    W związku z tym, żeby nie przedłużać, panie marszałku, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego jednogłośnie, jednomyślnie popiera proponowaną nowelę ustawy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Andrzej Sztorc - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.


62 wyświetleń

Zobacz także: