Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2557) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2619).


Poseł Andrzej Sztorc:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Na szczęście uratował pan poseł Sellin pana posła przed tym, że mógłby pan odczytać nie swoje wystąpienie, ale teraz już gramy czysto.

    Pan poseł Sztorc.

    Poseł Andrzej Sztorc:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Grecja, rozpoczynając swoje prace, wyznaczyła sobie trzy płaszczyzny, które były bardzo istotne również dla Polski, jak zostało to już wspomniane: wzrost, praca, spójność; integracja Unii Europejskiej i strefy euro; migracja, granice, mobilność. Kiedy prezydencja grecka rozpoczynała prace, jeszcze nikt nie zdawał sobie sprawy i nie przypuszczał, co się wydarzy. O ile początek był bardzo obiecujący, a Polska uczestniczyła bardzo aktywnie w działaniach na wszystkich tych trzech płaszczyznach, to już wiosna zakłóciła rytm tych prac, a końcówka w zasadzie została zdominowana przez to wszystko, co zaczęło dziać się na Wschodzie, na Ukrainie. Niemniej wiele spraw udało się prowadzić po myśli Polski i tu wspomnę o polityce spójności - tu były bardzo istotne, bardzo ważne polskie postulaty. Myślę, że postulat prowadzenia regularnej debaty poświęconej polityce spójności na poziomie politycznym uratował dla Polski właściwie wszystko, dlatego że jest gwarancja, że te prace będą kontynuowane, będzie można wprowadzać i korygować różne uzgodnienia, co ma bardzo duże znaczenie dla Polski.

    Nikt pewnie nie przewidywał, kiedy rozpoczynały się prace prezydencji greckiej, że już niedługo integracja Unii Europejskiej i strefy euro odbije się znacznie mocniejszym echem i że znacznie ważniejsze będzie to, jak zakończą się te prace. Udało się doprowadzić do podpisania wstępnych porozumień, wyznaczyć kolejne terminy i rozpocząć rozmowy nie tylko na forach Unii Europejskiej, ale też przyspieszyć rozmowy na temat strefy euro w kraju, co jest bardzo istotne.

    I trzecia płaszczyzna: migracja, granice, mobilność. Czas pokazał, można to wręcz stwierdzić, że ktoś miał prorocze myśli, przewidując czy raczej umieszczając na tej płaszczyźnie prace nad bardzo ważnymi tematami. Okazało się w roku bieżącym, za prezydencji greckiej, że migracja jest wręcz nieobliczalna i już odczuwamy to, co się stało. Granice i mobilność zostały zachwiane albo, inaczej, zagrożone. Należało bardzo przyspieszyć prace nad tym problemem. Chyba Unia Europejska już przyznała, że z tą mobilnością w tych szczególnie ważnych kwestiach jest różnie.

    Polska bardzo aktywnie uczestniczyła we wszystkich tych pracach, wskazując na problemy Wschodu, zagrożenie migracją. Polska chyba jako pierwsza zaczęła mówić o mobilności Unii Europejskiej, z którą, gdybyśmy dzisiaj chcieli debatować tylko nad tym, nie jest za dobrze.

    Reasumując, trzeba sobie powiedzieć jasno, że w końcówce prezydencji greckiej przerwano wiele prac nad innymi bardzo istotnymi problemami, skupiając się przede wszystkim na tym, co się wydarzyło na Wschodzie, na zagrożeniach płynących ze Wschodu i na tym, co może spotkać Unię Europejską właśnie ze Wschodu w kwestii migracji, kwestii bezpieczeństwa granic. Myślę, że jeden pozytywny skutek to jest zdanie sobie sprawy, że mobilność wszystkich instytucji Unii Europejskiej musi ulec zmianie, poprawić się. W tym zakresie Polska ma duże zasługi, w odpowiednim momencie wskazywała właśnie na te zagrożenia.

    Reasumując, Polskie Stronnictwo Ludowe będzie głosować za przyjęciem informacji i popiera projekt uchwały. Dziękuję bardzo.Poseł Andrzej Sztorc - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.


69 wyświetleń

Zobacz także: