Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Andrzej Sztorc:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Mam cztery krótkie pytania. Pani minister, z jakich instrumentów pomocowych w nowym PROW będą mogły korzystać małe gospodarstwa rolne? Pytanie drugie: Jak będą wspierane grupy producentów rolnych? Pytanie trzecie: Czy rolnik będzie mógł uzyskać wsparcie na przetwórstwo swoich produktów? Pytanie czwarte: Jak długo będą trwały, jeżeli chodzi o przewidywania pani minister, negocjacje dotyczące programu z Komisją Europejską? Kiedy zostaną uruchomione pierwsze nabory? Na które działania? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Andrzej Sztorc - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.


116 wyświetleń

Zobacz także: