Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druki nr 2751 i 2796).


Poseł Andrzej Sztorc:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pragnę przedstawić stanowisko klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym, druki nr 2751 i 2796.

    Celem projektowanej ustawy, jak już wszyscy mówcy mówili, jest stworzenie warunków ułatwiających części osób uprawnionych do głosowania udział w referendum lokalnym poprzez wprowadzenie nakazu tworzenia odrębnych obwodów do głosowania, na przykład w zakładach karnych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach pomocy społecznej.

    Myślę, że jest to bardzo cenna inicjatywa. Przy okazji różnych referendów, ale i wyborów, dość często pojawiały się wypowiedzi, że frekwencja jest niska z takich czy innych powodów, między innymi z powodu niemożności skorzystania z głosowania w zakładach karnych, zakładach opieki społecznej czy innych. Znosi się tutaj kolejną barierę, ułatwiając uczestnictwo we wszelkiego typu referendach. Dodam tylko, że obwody mogą być utworzone na mocy uchwały rady gminy, na wniosek wójta, tak proponuje projekt niniejszej ustawy.

    Parę informacji. Niewielkie są koszty, około 1500 zł, utworzenia takiego obwodu do głosowania, co istotne, nie później niż 35 dni przed dniem referendum. Jest jeden przypadek, który budzi zdziwienie, chodzi o możliwość nieutworzenia takiego obwodu. Rozumiem, że będzie to możliwe na wniosek uzasadniony przez kierującego daną jednostką, z różnych powodów. Rozumiem, że może się coś zdarzyć w tym czasie, lokal nie będzie dostępny czy wybuchnie jakaś epidemia. Ale to są rzadkie przypadki i myślę, że te zmiany ostatecznie usuną wszelkie bariery, jeśli chodzi o uczestnictwo różnych grup społecznych w referendach lokalnych.

    Panie Marszałku! Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za uchwaleniem proponowanych zmian ustawy o referendum lokalnym.Poseł Andrzej Sztorc - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.


66 wyświetleń

Zobacz także: