Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. (druki nr 3013 i 3015).


Poseł Sprawozdawca Waldemar Sługocki:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Komisji Administracji i Cyfryzacji przedstawić sprawozdanie komisji wynikające z poprawki zgłoszonej przez Senat.

    Chcę państwa poinformować, iż Senat zgłosił (w druku nr 3013) poprawkę polegającą na tym, iż w art. 1 w pkt 1, w pkt 2 w lit. b zastąpiono wyrazy ˝do centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne˝ wyrazami ˝do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego˝. Owa zmiana oznacza, iż krótkie wiadomości tekstowe, tzw. SMS-y, będą przesyłane nie do centralnego punktu powiadamiania ratunkowego, a będą bezpośrednio kierowane do właściwych terytorialnie regionalnych centrów powiadamiania ratunkowego i w ten sposób będą uruchamiane właściwe służby, adekwatne do zdarzenia, które na terytorium w danym miejscu Rzeczypospolitej Polskiej się wydarzyło.

    Komisja Administracji i Cyfryzacji pozytywnie przyjęła zaproponowaną przez Senat poprawkę. Bardzo dziękuję.Poseł Waldemar Sługocki - Wystąpienie z dnia 19 grudnia 2014 roku.


168 wyświetleń