Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druki nr 2177 i 2195).


Poseł Waldemar Sługocki:

    Bardzo dziękuję, panie marszałku.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim posłom, którzy prezentowali stanowiska klubów, ale przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim posłom, którzy pracowali w podkomisji do spraw ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Chciałbym serdecznie podziękować panu ministrowi i współpracownikom za bardzo kompetentne przygotowanie przedłożenia rządowego, które nie tylko przeze mnie, ale także przez Biuro Analiz Sejmowych i wielu komentatorów życia publicznego było oceniane bardzo wysoko. Chciałbym także szczególnie podziękować panu posłowi Markowi Suskiemu i panu posłowi Elsnerowi, natomiast zupełnie nie mogę zrozumieć tego, iż obaj panowie pozwolili sobie dzisiaj na wyrażenie wielu opinii krytycznych, a jak przypominam sobie pracę w podkomisji, to obaj panowie w wielu przypadkach mieli ogromny wpływ na ostateczne kształtowanie niektórych przepisów i wówczas bez chwili zastanowienia głosowali za ich przyjęciem. To budzi moje ogromne zdziwienie. Niemniej jednak wszystkim serdecznie raz jeszcze dziękuję. Dziękuję, panie marszałku. (Oklaski)Poseł Waldemar Sługocki - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.


142 wyświetleń