Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 2877).


Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jestem zdecydowaną przeciwniczką łączenia mandatu parlamentarzysty z funkcją wójta, burmistrza i prezydenta. Dla mnie to jest bardzo czytelne, że taka propozycja łamie podstawową zasadę trójpodziału władzy. Trudno też uzasadnić taką propozycję merytorycznie.

    Podczas czytania projektu ustawy oczywiście nasuwa się wiele pytań, ale to pierwsze, które jest najważniejsze, to to, dlaczego wnioskodawcy - zresztą to pytanie padało już z mównicy wielokrotnie - ograniczyli grupę osób, które mogą łączyć mandat z funkcją, tylko do wójta, burmistrza i prezydenta. Czy to oznacza, że inni samorządowcy, np. radni czy też członkowie zarządów, powiatów czy województw, są gorszymi samorządowcami (Dzwonek) od wójtów, burmistrzów i prezydentów? I tak naprawdę czyim interesom mają służyć proponowane zmiany? Dziękuję bardzo.Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.


192 wyświetleń