Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druki nr 2614 i 2757).


Poseł Cezary Olejniczak:

    Dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

    Przedstawiciele koalicji rządowej, przedstawiciel naszej Komisji Spraw Wewnętrznych, jak również poseł opozycji, Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Bogdan Rzońca powiedzieli dużo na temat tego projektu ustawy. Koalicja rządząca oczywiście stwierdziła, że trzeba go przyjąć, pan poseł Bogdan Rzońca zwrócił uwagę na pewne zagrożenia, które wynikają z proponowanych zmian w tym projekcie ustawy. Chciałbym się również do nich odnieść, bo strona społeczna, czyli związki zawodowe, które działają w tzw. służbach mundurowych, zwracała na to uwagę.

    Sprawa komisji centralnej i rejonowych - w tym projekcie proponuje się zmianę trójstopniowego podziału na dwustopniowy. Przedstawiciele związków, które działają w służbach mundurowych, zwracali uwagę, że takie rozwiązania, które państwo proponujecie w tym projekcie ustawy, spowodują uciążliwość dla odwołujących się funkcjonariuszy. Nie wszyscy będą mogli z tego skorzystać, a szczególnie ci z dalszych rejonów kraju, Podkarpacia, Dolnego Śląska, woj. zachodniopomorskiego, gdyż droga do złożenia odwołania znacznie się wydłuży.

    Druga kwestia budząca niepokój, na którą również tutaj została zwrócona uwaga, to komisje i skład osobowy tych komisji. Do tej pory - oczywiście jeszcze to funkcjonuje - były komisje składające się z trzech osób, które orzekały, a w tej chwili państwo proponujecie dwie osoby. Ta poprawka, którą poseł Rzońca zgłosił, też zmierza w tym kierunku. Oczywiście popieramy to, że powinny zostać komisje trzyosobowe, tak jak było do tej pory. Nie chciałbym podawać tego uzasadnienia.

    Oczywiście jakieś zmiany powinny być wprowadzone i - tak jak państwo wyraziliście w swoich wystąpieniach - związkowcy widzą pewne zagrożenia, które do tej pory występują, i widzą, że zmiany są konieczne. Poruszali też to, że projekt tej ustawy wpłynął do Sejmu w czasie tzw. okresu wakacyjnego i często nie było można niektórych poprawek i sugestii, które wynikają z projektowanej ustawy, dokładnie skonsultować. Służby mundurowe, przedstawiciele tych służb też poruszali problem, że w pewien sposób nie mogli się do tego odnieść.

    Nie chciałbym powtarzać tego, co powiedzieli moi przedmówcy. Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej po posiedzeniu komisji, które ma się odbyć jutro i w trakcie którego będziemy dalej debatować nad wniesionymi poprawkami, podejmie decyzję w sprawie głosowania, które, jak rozumiem, odbędzie się w piątek w bloku głosowań. Dziękuję, panie marszałku. (Oklaski)Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.


79 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy