Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra spraw zagranicznych na temat przebiegu i rezultatów szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w dniach 28-29 listopada 2013 r.


Poseł Witold Waszczykowski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Wielu analityków z zewnątrz, jak również wielu posłów dzisiaj na tej sali wskazywało, że sytuacja Polski w regionie i sytuacja międzynarodowa mogą się istotnie pogorszyć. Przez sześć lat sprawowania przez pana urzędu sytuacja ta nie polepszyła się, a pogorszyła. Relacje z Ameryką są na poziomie symbolicznym, w Unii Europejskiej mamy w tej chwili totalny chaos i dyskusje nad utopijną strefą euro, nasz region jest rozbity, a za wschodnią granicą z dnia na dzień może się pogorszyć sytuacja.

    A więc pytanie pierwsze: Czy ma pan zamiar dokonać jakiejś refleksji nad tymi swoimi nieudanymi sześcioma latami, zastanowić się i zmienić tę politykę? Po drugie, mam pytanie: Czy ma pan zamiar dokonać jakiejś refleksji nad swoim sposobem bycia i zachowaniem? Pan domaga się dżentelmeństwa. Od kogo? Od ludzi, których pan od lat oskarża o to, że są niedorżniętą watahą, robi pan to wszystko, grozi im śmiercią polityczną. Nie chcę już przypominać wystąpień przeciwko śp. Lechowi Kaczyńskiemu, ale Twitter i Internet są pełne pana cytatów - wrogich i haniebnych - na temat pana rywali politycznych zarówno w kraju, jak i za granicą. A więc pytanie: Czy ma pan zamiar przeżyć jakąś refleksję dotyczącą sposobu zachowania, szczególnie kiedy idą trudne czasy, kiedy trzeba szukać konsensusu dla polityki zagranicznej? (Dzwonek)

    Ostatnie pytanie. Być może są to pytania retoryczne. Chciałbym zadać pytanie panu premierowi i panu prezydentowi, czy w takiej sytuacji - kiedy sytuacja geopolityczna Polski się pogarsza - jest to właściwy człowiek na tym stanowisku, czy nie widzą również potrzeby pewnej refleksji, postawienia na tym stanowisku człowieka bardziej pojednawczego, który jest w stanie współpracować z różnymi siłami politycznymi w kraju. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Witold Waszczykowski - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2013 roku.


133 wyświetleń