Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra spraw zagranicznych na temat przebiegu i rezultatów szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w dniach 28-29 listopada 2013 r.


Poseł Witold Waszczykowski:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan minister Sikorski zarzucił nam kilku, którzy twierdziliśmy, mówiliśmy, iż w dokumentach, które miały być podpisane przez Ukrainę, jak również w Partnerstwie Wschodnim nie ma perspektywy członkostwa... I co zrobić? Przecież nie ma alternatywy. Albo przyjąć, albo nie przyjąć. Otóż chcę panu powiedzieć, że są takie alternatywy. 20 lat temu podobnie traktowało nas NATO, proponując nam Partnerstwo dla pokoju, które również takiej perspektywy nie zawierało. W pierwszym momencie, przypomnę, Polska odrzuciła natowskie Partnerstwo dla pokoju. Uzupełniliśmy je potem w różnych dokumentach okołopartnerskich deklaracjami i naszymi informacjami, że wykonując ten program, zmierzamy do członkostwa i NATO przyjęło to do wiadomości. Oczekiwaliśmy, że również na tym szczycie bądź przed nim inwencja dyplomatyczna, między innymi także pana, pozwoli znaleźć podobne rozwiązanie i taki zapis znajdzie się w jakichś dokumentach, deklaracjach, które Zachód, Unia Europejska przyjęłaby do wiadomości. Nie znalazł się, bo nie potrafił pan tego zrobić. (Oklaski)Poseł Witold Waszczykowski - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2013 roku.


131 wyświetleń