Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku.


Poseł Witold Waszczykowski:

    Pani Marszałek! Cały Panie Premierze Tusk! Przypomnę, co powiedziałem. Jest to oficjalne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości.

    Marszałek:

    Ale proszę nie czytać od początku do końca swojego wystąpienia. (Poruszenie na sali)

    Poseł Witold Waszczykowski:

    Nie, tylko trzy zdania.

    Marszałek:

    Bardzo proszę, 2 minuty.

    Poseł Witold Waszczykowski:

    Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło w Sejmie spójną koncepcję...

    (Głos z sali: Nie stój tyłem do sali.)

    ...dotyczącą dalszego rozwoju Unii Europejskiej...

    (Głos z sali: Do mikrofonu. Stoi pan bokiem do sali.)

    ...jako międzynarodowej organizacji charakteryzującej się demokratyczną strukturą, solidarnymi zasadami, otwartością, decentralizacją.

    (Głos z sali: Do mikrofonu.)

    (Głos z sali: Ciszej.)

    Organizacji stojącej na straży swobód, a nie restrykcji. Instytucji, która nie dubluje pracy i zadań innych instytucji bardziej predysponowanych do zajmowania się problemami bezpieczeństwa militarnego. Instytucji, która współpracuje z NATO i USA, a nie prowadzi ambicjonalną i szkodliwą dla bezpieczeństwa naszego kraju rywalizację z nami.

    (Głos z sali: Pan już to czytał.)

    Ale pan tego nie słyszał albo nie zrozumiał, dlatego powtarzam. To jest stanowisko w sprawie Unii Europejskiej. (Oklaski)Poseł Witold Waszczykowski - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.


96 wyświetleń