Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odpadach (druki nr 974 i 982).


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pragnę przedstawić stanowisko klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o odpadach.

    Jak już moi przedmówcy powiedzieli, poprawki te w większości nie budziły kontrowersji. Już nie będę powracał do ich omawiania.

    Rzeczywiście próba wprowadzenia zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ta deklaracja Senatu o inicjatywie legislacyjnej spowodowała, że komisja praktycznie chyba jednogłośnie zarekomenduje Sejmowi odrzucenie tej poprawki.

    Natomiast kolejne budzące wątpliwości poprawki, poprawki 7., 9., 20. i 23., dotyczą unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Rzeczywiście wzbudzają one pewne wątpliwości, ponieważ w naszych pracach sejmowych bez ustanku słyszymy argumenty, że nasze ustawodawstwo, stanowione przez nas prawo powinno być zbieżne, powinno uwzględniać to, co jest stosowane w Unii Europejskiej. Argument, że w wielu krajach Unii Europejskiej są dopuszczone alternatywne sposoby unieszkodliwiania tych odpadów, jest przekonujący.

    Dlatego też klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej przy poprawkach 7., 9., 20. i 23. wstrzyma się, natomiast w przypadku pozostałych poprawek będziemy głosować zgodnie z rekomendacjami komisji. Dziękuję.Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2012 roku.


96 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy