Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3147 i 3216).


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    Bardzo przepraszam, miałem ważne zajęcia poselskie.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw.

    Wysoka Izbo! W czasie pierwszego czytania omawianego projektu reprezentujący rząd podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska pan Piotr Otawski stwierdził: Tak naprawdę podstawowym i w zasadzie jedynym celem projektu jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 2173 z dnia 20 grudnia 2005 r. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 995 z dnia 20 października 2010 r.

    Rozporządzenia te określają obowiązki podmiotów wprowadzających na obszar Wspólnoty Europejskiej drewno i produkty z drewna. W czasie dyskusji na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa padło pytanie, dlaczego, mimo że od wydania pierwszego ze wspomnianych rozporządzeń upłynęło dziesięć, a od wydania drugiego - pięć lat, dopiero teraz rząd zdecydował się wystąpić z inicjatywą, której celem jest zamknięcie unijnego rynku na nielegalnie pozyskiwane drewno i pochodzące z niego produkty. Choć wyjaśnienia przedstawiciela rządu w tej sprawie wydają się mało przekonujące, to potrzeby zapewnienia stosowania wspomnianych rozporządzeń nikt nie kwestionuje, ona jest oczywista. Przedstawiony projekt wraz z proponowanymi przez komisję ochrony środowiska poprawkami transponuje do naszego porządku prawnego przepisy, które są konieczne do właściwego funkcjonowania tych rozporządzeń.

    Trudno się nie zgodzić z wyrażonymi już wtedy, w czasie naszej dyskusji opiniami, że zaproponowane rozwiązania w gruncie rzeczy mają charakter techniczny, wskazuje się w nich instytucje odpowiedzialne za kontrolę dokumentacji prowadzonej przez firmy sprowadzające drewno spoza obszaru Unii Europejskiej, a poprzez przepisy karne oraz przepisy o odpowiedzialności administracyjnej określa się sankcje za niedotrzymywanie wynikających z tej ustawy obowiązków.

    Wysoki Sejmie! Lasy są tak wyjątkową, tak wielką wartością w świadomości polskiego społeczeństwa, że każda zmiana ustawy budzi niepokój i obawy, przede wszystkim w środowisku leśników, że oto rząd w kolejny sposób próbuje albo ograniczać rolę lasów, albo zrobić coś takiego, jak wtedy, gdy w ekspresowym tempie w 2013 r. nowelizowano ustawę o lasach i na tej podstawie zobowiązano Lasy Państwowe do corocznego wkładu do budżetu państwa, jak to nazywają leśnicy, haraczu. Zatem te niepokoje są zrozumiałe, ale w tym wypadku - ponieważ rzeczywiście trudno byłoby wskazać inną ustawę, w której te przepisy miałyby się znaleźć - ich nie podzielamy.

    W związku z tym, uznając potrzebę wprowadzenia do naszego systemu prawnego omawianych przepisów, klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za ich przyjęciem. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.


56 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy