Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów ˝Raport z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku˝ (druk nr 2691) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2730).


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Puszcza Białowieska jest najcenniejszym kompleksem leśnym w Polsce, o niepowtarzalnych wartościach przyrodniczych. Z tym stwierdzeniem wszyscy się zgadzamy. Nieodłącznym składnikiem tego cennego kompleksu jest mieszkająca tam ludność. Niestety, działania rządu mające służyć ochronie przyrody, ochronie gatunków zwierząt i ptaków skutkują eliminacją z tego obszaru gatunku homo sapiens. Rezultatem działań ulegającego presji środowisk ekologicznych ministra jest gwałtowna depopulacja rejonu puszczy. Liczba ludności w powiecie hajnowskim w ostatnich 20 latach spadła gwałtownie, o ponad 20%, i szacuje się, że ta tendencja będzie się utrzymywała.

    Uwzględniając, że stwierdzono, iż to jedyne w Polsce miejsce, gdzie zamieszkuje jeszcze ludność przynależąca do mniejszości białoruskiej, powinna ona być też chroniona. Rząd przy podejmowaniu działań dotyczących tego rejonu powinien uwzględniać postanowienia Konwencji Rady Europy o mniejszościach narodowych i etnicznych. W mojej ocenie postanowienia tej konwencji są naruszane.

    Pytanie do pana ministra: Czy w związku z tym pan minister widzi potrzebę - i czy ewentualnie wystąpi z taką inicjatywą - uznania gmin puszczańskich (Dzwonek) za przewidzianą w dokumentach Unii Europejskiej formę obszarów strategicznych inwestycji oraz objęcia ich programem zintegrowanych inwestycji terytorialnych? Dziękuję za uwagę.Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.


65 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy