Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

27 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Moje pytanie jest retoryczne i brzmi: Czy jeśli popełnimy błąd i możemy go naprawić, to powinniśmy to uczynić? Otóż uchwalając ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych w 2005 r., Sejm IV kadencji popełnił ewidentny błąd, nie dopisując do wykazu mniejszości, które w myśl ustawy spełniają te sześć kryteriów, mniejszości greckiej. Stało się tak przez pomyłkę, ponieważ w gorącej atmosferze uchwalania tej ustawy padł jeden argument, że obywatele polscy greckiego pochodzenia zjawili się u nas w wyniku przesiedleń powojennych. Tymczasem ta społeczność już od XVII w. była obecna na terytorium Rzeczypospolitej, jest nie gorzej udokumentowana niż mniejszość ormiańska czy tatarska. Jest to dzisiaj bardzo niewielka społeczność, około tysiąca osób. (Dzwonek) Proszę państwa o przegłosowanie tej poprawki, dlatego że nie wiąże się to praktycznie z żadnymi kosztami, bo tylko w dwóch miastach organizują oni naukę języka ojczystego. Naprawilibyśmy ten błąd, o co państwa bardzo proszę. (Oklaski)Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (cd.)


59 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy