Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold.


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zachęceni przez pana premiera dyskutujemy o nieprawidłowościach i patologiach w funkcjonowaniu ważnych instytucji państwa. Chciałbym w związku z tym zapytać pana prokuratora generalnego, ale też pana premiera, czy podejmą działania, o co proszę, wobec faktów patologii i łamania prawa przez pracowników i prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej? Te fakty to np. niszczenie nieprzekazanych IPN-owi dokumentów i wytwarzanie w ich miejsce nowych ze zmienioną treścią. Dokumenty te, jako uwierzytelnione, IPN przesyłał organom państwa, w tym sądom, które to sądy na ich podstawie, jako dowodów, skazują ludzi na śmierć cywilną. Inne przestępstwa polegały na ujawnianiu dokumentów bez uprzedniej, wymaganej prawem, anonimizacji danych wrażliwych. Inny problem to naruszanie przez IPN, i to notorycznie, ustawy o ochronie danych osobowych. Opisy tych faktów z pismem przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zostały panu prokuratorowi generalnemu przekazane. Na zjawisko patologii w funkcjonowaniu IPN, na fakt zaangażowania w bieżącą walkę... (Dzwonek)


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    ...zwracało uwagę 25 dziekanów wydziałów prawa polskich uczelni.


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    Podobne opinie sformułował komitet ds. nauki...


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    ...Polskiej Akademii Nauk. Panie premierze, ta patologia musi być ukrócona, ponieważ cierpienia ludzi nie wynikają tylko z tego, że...


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    ...utracili jakieś finanse...


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    Fałszywe oskarżenia dotykają również...


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    Współczuję panu, ale los rodzin ludzi poniżanych, szkalowanych w wyniku fałszywych oskarżeń jest nie mniejszym cierpieniem. Proszę pana o zainteresowanie.Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.


110 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy