Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • opolskie
  • sld
  • sojuszlewicydemokratycznej


Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 03 stycznia 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków za niezgodny z zasadą pomocniczości (druki nr 1003 i 1004). Poseł Adam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-03 20:42Poseł Tomasz Garbowski - Zapytanie z dnia 12 grudnia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Tomasz Garbowski:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni Państwo! Decyzja pani minister o powierzeniu od stycznia 2013 r. zarządzania Stadionem Narodowym spółce PL.2012+ budziła wiele pytań i wątpliwości, zwłaszcza że wcześniejsze zapowiedzi ze strony pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-12 21:17

Zobacz także:Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (druki nr 845 i 871). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do posła Szczerskiego, bo spotykamy się już rok na posiedzeniach komisji. Chyba się już... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-22 19:12Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (druk nr 897). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym przypomnieć, że chyba sam zgłaszałam poprawkę, która zmieniała tekst uchwały - z dopłat sprawiedliwych na dopłaty równe... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-22 18:16Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (druk nr 897). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko klubu Ruchu Palikota wobec uchwały w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-22 09:01Poseł Tomasz Garbowski - Wystąpienie z dnia 23 października 2012 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 755).   2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 809). Poseł Tomasz Garbowski:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Trzy pytania.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-23 23:37

Zobacz także:Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 12 października 2012 roku.

44 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 799). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Ja powinienem zapytać, kiedy ci emigranci do nas wrócą, te 2 mln ludzi, których wyeksportowaliśmy za granicę. Nie zrobię... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-13 17:45Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 11 października 2012 roku.

43 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-13 10:04Poseł Adam Kępiński - Oświadczenie z dnia 12 września 2012 roku.

Oświadczenia. Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta trybuna jest właściwym miejscem, by mówić o liczbach z budżetu państwa. To ambona jest niewłaściwym miejscem dla polityki i to jest brak powagi. To po pierwsze. (Oklaski) Reprezentuję okręg nr 21, moją zgrabną Opolszczyznę - 12 powiatów. Na Opolszczyźnie wydajemy na religię 25 mln... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Adam Kępiński:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zaznaczam, że szczerze żałuję ludzi, którzy najprawdopodobniej stracą swoje oszczędności zainwestowane w spółce Amber Gold, i szanuję też... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55