Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • polskiestronnictwoludowe


Poseł Mieczysław Marcin Łuczak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2014 roku.

27 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych przez Centrum Projektów Informatycznych byłego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendy Głównej Policji w latach 2007-2010 na kwotę ponad 2 mld zł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-11 21:48

Zobacz także:Michał Tomasz Pacholski - pytanie z 6 czerwca 2014 r.

15 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Michał Tomasz Pacholski:     Bardzo dziękuję.     Szanowna Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jak dowiadujemy się...     Wicemarszałek Wanda Nowicka:     Przepraszam, panowie. Czy pan poseł Olejniczak i pan poseł Zbrzyzny mogliby nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-06 10:08Poseł Mieczysław Marcin Łuczak - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2401 i 2428). Poseł Mieczysław Marcin Łuczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim posłom, którzy debatowali na temat poprawek Senatu w Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 21:41

Zobacz także:Poseł Mieczysław Marcin Łuczak - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2401 i 2428). Poseł Mieczysław Marcin Łuczak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera wszystkie cztery... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 21:40

Zobacz także:Poseł Mieczysław Marcin Łuczak - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2401 i 2428). Poseł Sprawozdawca Mieczysław Marcin Łuczak:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Obrony Narodowej przedstawić stanowisko w sprawie czterech... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 21:39

Zobacz także:Poseł Mieczysław Marcin Łuczak - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej (druki nr 2402 i 2437). Poseł Mieczysław Marcin Łuczak:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie, Panowie Posłowie! W... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 21:35

Zobacz także:Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (druki nr 2364 i 2436). Poseł Michał Tomasz Pacholski:     Bardzo dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie sprawozdania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-29 21:33Poseł Krystyna Ozga - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2243 i 2322). Poseł Krystyna Ozga:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi nam pracować w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-10 14:16

Zobacz także:Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 09 maja 2014 roku.

24 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (druk nr 2364). Poseł Michał Tomasz Pacholski:     Serdecznie dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-09 11:43Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1957 i 2292). Poseł Michał Tomasz Pacholski:     Bardzo dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie sprawozdania Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 11:18