Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • joannabobowska


Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ˝Polskie Koleje Państwowe˝ oraz ustawy o Funduszu Kolejowym (druki nr 963 i 1058). Poseł Joanna Bobowska:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-24 23:55

Zobacz także:Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2013 roku.

28 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 679) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 953). Poseł Joanna Bobowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę przedstawić stanowisko Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-25 18:09

Zobacz także:Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk nr 806). Poseł Joanna Bobowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szerokie udostępnienie zawodów jest krokiem milowym w kierunku wolności gospodarczej, a tym samym służy obywatelom, zwłaszcza młodym ludziom.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-01 21:01

Zobacz także:Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (druk nr 833). Poseł Joanna Bobowska:     Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o budowanie relacji zaufania na linii obywatel - przedsiębiorca - państwo, ten projekt ustawy jest właśnie wyrazem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-01 15:05

Zobacz także:Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2012 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Witolda Lutosławskiego (druki nr 867 i 901). Poseł Joanna Bobowska:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-26 10:49

Zobacz także:Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych (druki nr 869 i 898). Poseł Sprawozdawca Joanna Bobowska:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Kultury i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-25 22:18

Zobacz także:Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 07 grudnia 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Poseł Joanna Bobowska:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W odpowiedzi na to pytanie chciałabym podkreślić, że ta uchwała jest bardzo ważna, bo ma... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-22 22:42

Zobacz także:Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Joanna Bobowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Podejrzenia Amber Gold o malwersacje nie spowodowały ukarania spółki przez prokuraturę z oczekiwanym przez nas refleksem. Dzisiaj opozycja nie skorzystała... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55

Zobacz także:Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2012 roku.

24 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 532). Poseł Joanna Bobowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie mam wątpliwości, że konieczność skutecznego ścigania przestępstw gwałtu jest związana ze ściganiem z urzędu. To jest problem trudny, delikatny,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-31 10:08

Zobacz także:Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 589 i 598). Poseł Joanna Bobowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Te zmiany na pewno służą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-29 10:11

Zobacz także: