Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • janinaokragly
  • opolskie
  • platformaobywatelska
  • po


Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 19 czerwca 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 939 i 1428). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-20 12:19Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 1274 i 1376). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 12:24Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 28 maja 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W wielu krajach dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne są normą i w naszym kraju powinny być dostępne dla tych, którzy będą chcieli zapłacić dodatkową składkę zdrowotną w zamian za wyższe standardy i poprawę dostępności świadczeń.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-28 16:20Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 maja 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ja w ogóle chciałabym najpierw podziękować ministerstwu, że opracowało i będzie wdrażało program leczenia niepłodności metodą wspomaganego rozrodu. W naszym kraju co szósta para...     (Poseł Anna Zalewska: Rozród?... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-23 12:03Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 22 maja 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia (druk nr 1292). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Moje pytanie kieruję do posłów wnioskodawców i będzie dotyczyło osób młodych. Osoby kończące edukację i wchodzące na rynek pracy znajdują się w szczególnie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-22 15:24Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Janina Okrągły:     Pani Marszałkini! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Przede wszystkim mam pytania do ministra zdrowia, chodzi mi szczególnie o geriatrię. Geriatria też jest wpisana w program senioralny. Geriatria nie ma za zadanie wyleczyć, ale odroczyć wystąpienie niesamodzielności i poprawić jakość... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-18 13:25
Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 07 lutego 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Wskaźniki dotyczące bezrobocia zostały tu już podane i nie są one zadowalające. Zaskoczyła mnie wypowiedź, że są utajniane, szczególnie za ostatni czas, za styczeń. Ja mam nadzieję, że pani minister to wszystko wyjaśni. Wydaje mi się,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-07 13:18Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 03 stycznia 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druki nr 978 i 1006). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-03 17:07Poseł Janina Okrągły - Oświadczenie z dnia 05 grudnia 2012 roku.

Oświadczenia. Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę złożyć oświadczenie w sprawie oburzających zdarzeń, które miały miejsce w Opolu na spotkaniu pana posła Kłosowskiego i pana marszałka Kuchcińskiego z mieszkańcami województwa opolskiego.     Jako posłanka i mieszkanka Opolszczyzny stanowczo protestuję przeciwko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-07 08:59