Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • janinaokragly
  • opolskie
  • platformaobywatelska
  • po


Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Poseł Sprawozdawca Janina Okrągły:     Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! W czasie drugiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-16 23:15Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 110 i 111). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-16 00:48Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 101 i 107). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałabym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 22:36Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 101 i 107). Poseł Sprawozdawca Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 21:26Poseł Janina Okrągły - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Janina Okrągły: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23
Druga edycja konkursu Lady D. w województwie opolskim

  Biuro Poselskie Janiny Okrągły wspólnie z opolskim oddziałem PFRON ogłasza nabór do drugiej edycji opolskiego etapu konkursu „Lady D. im. Krystyny Bochenek”. Konkurs ma na celu uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw. Obejmuje on następujące kategorie:   „Dobry... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-10 08:29Konferencja "Lady D. w nowej odsłonie"

3 grudnia w Warszawie w Sejmie RP z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych miała miejsce konferencja pt. „Lady D. w nowej odsłonie.” Konkurs „Lady D. im. Krystyny Bochenek” organizowany jest od roku 2002r. przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D.” pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-10 08:14Tydzień Mediacji

Od 13 do 19 października w całym kraju obchodzony jest Tydzień Mediacji Mediacja to pozasądowy proces dochodzenia do porozumienia w sytuacji konfliktu - przy udziale osoby trzeciej, neutralnej i bezstronnej - mediatora. Tradycyjnie w akcję - jak co roku - włączą się m.in. sądy, prokuratury i organizacje pozarządowe skupiające mediatorów. Organizowane są dyżury ekspertów i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-14 07:41