Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • domaracki
  • lodzkie
  • sld


Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 21 marca 2014 roku.

23 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów oraz o realizacji ˝Krajowego programu zwiększania lesistości˝ w 2012 r. (druk nr 2056) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2115). Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-21 13:10Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1634 i 2216). Poseł Marek Domaracki:     Dziękuję.     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-19 10:54Poseł Marek Domaracki - Oświadczenie z dnia 24 stycznia 2014 roku.

Oświadczenia. Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wczoraj minęła rocznica tragedii w Mirosławcu. 6 lat temu, 23 stycznia 2008 r., o godz. 19.07, podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku wojskowym 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu miała miejsce katastrofa lotnicza wojskowego samolotu CASA C-295M nr 019. Samolot ten przewoził oficerów Sił... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-24 16:38Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 24 stycznia 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1669) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1801). Poseł Marek Domaracki:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-24 15:58Poseł Marek Domaracki - Oświadczenie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

Oświadczenia. Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dlaczego wczoraj, 23 stycznia 2014 r., doszło do skandalicznego wydarzenia w polskim Sejmie? Otóż grupa leśników nie mogła wejść do parlamentu na posiedzenie połączonych komisji: komisji ochrony środowiska i komisji finansów. Sytuacja na wskroś kuriozalna. Przewodniczący pan poseł Rosati... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-24 02:41Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druki nr 2048 i 2081). Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Uzasadnienie uchwały Senatu z dnia 13 stycznia 2014 r. zawarte w druku nr 2048 jest swoistą kuriozalną zemstą za to,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-24 01:44Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 2041 i 2078). Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam pytanie podobne do tego zadanego przez panią poseł Zubę. Otóż Lasy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-23 23:56Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy Kodeks karny (druk nr 1958). Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wnioskodawcy w procedowanym projekcie próbują za pomocą represji ze strony... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-09 17:08Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1991). Poseł Marek Domaracki:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam pytanie do pana ministra. Otóż ostatnio prawdziwą plagą na naszych autostradach staje się, mówiąc potocznie, tzw. siadanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-09 16:20Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 758 i 1773). Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! (Gwar na sali)    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 16:52