W porządku obrad są m.in. prace nad korzystnymi dla obywateli zmianami w administracji podatkowej – będą np. centra obsługi, asystenci podatników - mikroprzedsiębiorców i Baza Wiedzy Administracji Podatkowej. Sejm zajmie się również przepisami, które pozwolą w lepszy sposób chronić cenne zabytki. Posłowie rozpatrzą też propozycję podniesienia strażakom PSP dodatków za wieloletnią służbę, co ma zachęcić  doświadczonych funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Skrócenie postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym i kontynuacja informatyzacji postępowań sądowych to kolejne propozycje zmian w prawie, które Sejm rozpatrzy na 93. posiedzeniu.

W głosowaniach otwierających obrady Sejm zdecyduje w sprawie wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkty: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 2381) oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk nr 2382).

Nowe regulacje dotyczące organizacji i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego oraz postępowania przed nim – Sejm kontynuuje prace. Źródło: www.sejm.gov.pl