Prawdopodobnie w  pierwszym kwartale przyszłego roku ruszy  modernizacja prawego wału Wisły, na dziesięciokilometrowym  odcinku - między Koćmierzowem a Tarnobrzegiem. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z Banku Światowego. Informacje oficjalnie potwierdził goszczący dziś w Tarnobrzegu  z inicjatywy posła Mirosława Pluty, wiceminister środowiska, Janusz Ostapiuk. Wcześniej podsekretarz stanu był z wizytą w Padwi Narodowej i Baranowie Sandomierskim, gdzie oglądał Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  W Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu, wiceminister spotkał się  z lokalnymi samorządowcami. Jednym z postulatów jaki samorządowcy skierowali do J. Ostapiuka była prośba o uelastycznienie granic tworzenia aglomeracji, co ułatwiłoby pozyskiwanie pieniędzy na budowę kanalizacji w miejscowościach. Dziś aglomeracją nazywa się w Polsce obszar, na którym na jednym kilometrze kwadratowym mieszka nie mniej niż 120 osób. Po pobycie w starostwie, wiceminister udał się do Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu, gdzie wygłosił wykład "Gospodarka odpadami - wyzwania, oczekiwania, regulacje Polski i Unii Europejskiej". Janusz Ostapiuk był też na wałach przeciwpowodziowych, na tarnobrzeskim osiedlu Wielowieś i w Gorzycach.