Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie dla rodziców dla rodziców bez prawa do zasiłku macierzyńskiego to tylko jedna z propozycji zmian w prawie, zawartych w porządku obrad 92. posiedzenia Sejmu. Izba rozpatrzy też m.in. projekty wprowadzające tzw. zasadę „złotówka za złotówkę” oraz zasiłki dla samotnych ojców. Posłowie zajmą się także zwiększeniem wydatków państwa na obronność. Będą również pracować nad wprowadzeniem bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych. Sejm rozpatrzy także projekt zmian w Kodeksie Wyborczym i regulacji mających pomóc przywrócić tożsamość bohaterom walk o niepodległą Polskę w latach 1944-1956. Ponadto Izba zajmie się propozycją uchwały w 80. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. W głosowaniach otwierających posiedzenie Sejm w zdecyduje, czy do porządku obrad zostanie włączona informacja rządu na temat podjętych i zamierzonych działań w związku z drastycznym pogorszeniem się sytuacji kredytobiorców posiadających kredyty w walucie obcej. Źródło: http://www.sejm.gov.pl