Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Elżbieta Rafalska


Józefa Hrynkiewicz, Elżbieta Rafalska, Jan Dziedziczak - pytanie z 5 sierpnia 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Józefa Hrynkiewicz, Elżbieta Rafalska i Jan Dziedziczak - PiS w sprawie realizacji programu repatriacji osób pochodzenia polskiego z terenów b. ZSRR w latach 2008-2015 Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 11:50


Józefa Hrynkiewicz, Elżbieta Rafalska, Stanisław Szwed, Janusz Śniadek - pytanie z 9 lipca 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Józefa Hrynkiewicz, Elżbieta Rafalska, Stanisław Szwed i Janusz Śniadek - PiS w sprawie wielkości środków na kontach funduszu emerytalnego zgromadzonych przez osoby ubezpieczone w ZUS, które w latach 2010-2015 zmarły, a przed śmiercią pobierały renty z tytułu niezdolności do pracy Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-09 11:17


Józefa Hrynkiewicz, Elżbieta Rafalska i Stanisław Szwed - pytanie z 27 maja 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Józefa Hrynkiewicz, Elżbieta Rafalska i Stanisław Szwed - PiS w sprawie problemów związanych z pomocą finansową oraz usługami dla rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi oraz propozycji ustawowych i finansowych, jakie ma rząd dla rodzin z osobami niesamodzielnymi w związku z projektem nowego budżetu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 11:41


Stanisław Szwed, Elżbieta Rafalska i Beata Mazurek - pytanie z 23 kwietnia 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Stanisław Szwed, Elżbieta Rafalska i Beata Mazurek - PiS w sprawie dramatycznej sytuacji ludzi młodych spowodowanej brakiem pracy, niskimi płacami i emigracją zarobkową Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 21:08


Elżbieta Rafalska, Stanisław Szwed, Beata Mazurek i Józefa Hrynkiewicz - pytanie z 4 marca 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Elżbieta Rafalska, Stanisław Szwed, Beata Mazurek i Józefa Hrynkiewicz - PiS w sprawie problemów emerytów, którzy nabyli prawa emerytalne przed 1 stycznia 2011 r. i którym zawieszono emerytury w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., ze względu na kontynuowanie zatrudnienia oraz przyczyn... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 11:57


Tadeusz Dziuba, Marek Ast, Witold Czarnecki i Elżbieta Rafalska - pytanie z 19 lutego 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Tadeusz Dziuba, Marek Ast, Witold Czarnecki i Elżbieta Rafalska - PiS w sprawie ewentualnego skierowania przez Premier Ewę Kopacz do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi na decyzję Komisji Europejskiej C(2015)51 w sprawie zmiany wydanego decyzją K(2009)4049 pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 11:03Adam Kwiatkowski, Jacek Sasin i Elżbieta Rafalska - pytanie z 18 grudnia 2014 r.

4 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Adam Kwiatkowski:     Dziękuję bardzo, pani marszałek.     Rzeczywiście pytanie kierujemy głównie do pani premier, dlatego że 14 listopada bieżącego roku pani premier z panią prezydent Warszawy w asyście dziennikarzy przejechała warszawskim metrem, więc z pewnością jest osobą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 10:39Stanisław Szwed, Elżbieta Rafalska, Marek Ast i Maria Zuba - pytanie z 6 listopada 2014 r.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Stanisław Szwed:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dnia 21 października Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał skargę posłów Prawa i Sprawiedliwości na ustawę dotyczącą przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych. Jednoznacznie stwierdził, że nie można różnicować opiekunów osób... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 11:24Józefa Hrynkiewicz i Elżbieta Rafalska - pytanie z 11 września 2014 r.

9 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Mamy następujące pytanie w imieniu wielu przedstawicieli organizacji dobroczynnych, którzy z oburzeniem kierują do nas zapytania: Dlaczego w Polsce przestał działać program dostarczania najuboższej ludności Unii Europejskiej nadwyżek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 11:49Józefa Hrynkiewicz, Elżbieta Rafalska, Jolanta Szczypińska i Robert Kołakowski - pytanie z 25 czerwca 2014 r.

20 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Józefa Hrynkiewicz:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od 1 lipca 2014 r. przestanie obowiązywać art. 214 ustawy o działalności leczniczej ograniczający czas pracy do 5 godz. dziennie i 25 godz. tygodniowo dla dużej grupy pracowników zatrudnionych w zawodach medycznych, którzy obsługują... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 10:56