Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Artur Bramora


Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodnicząca Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 14:59


Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (druk nr 3827).Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 16:01


Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o książce (druk nr 3477) - uzasadnia poseł Artur Dębski.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 11:05


Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)

Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o tendencjach i przemianach w muzealnictwie, nowych formach i zadaniach muzeów.Rozpatrzenie odpowiedzi Rady Ministrów na dezyderat nr 5 w sprawie budowy siedziby Muzeum Historii Polski.Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 11:35


Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie uczczenia ofiar przewrotu majowego 1926 roku (druk nr 3379) - uzasadnia poseł Tadeusz Iwiński.Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar zamachu majowego 1926 r. (druk nr 3414) - uzasadnia poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk. Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 09:34


Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w 70. rocznicę Tragedii Górnośląskiej 1945 roku (druk nr 3327) - uzasadnia poseł Danuta Pietraszewska.Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80. rocznicę śmierci (druk nr 3364) - uzasadnia Elżbieta Kruk.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 13:05


Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o muzeach (druk nr 3112) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Urszula Pasławska.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 13:00


Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 3293) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Jerzy Fedorowicz.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-12 15:04


Komisja Zdrowia (ZDR)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 2814) - uzasadnia poseł Mirosław Maliszewski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 09:37


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 3330). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 12:12