Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


Data wpływu W sprawie
2014-03-13 w sprawie zagospodarowania odpadów borowiny pozabiegowej
2013-11-21 w sprawie opłat za pobyt w izbach wytrzeźwień
2013-11-21 w sprawie programu lekowego z zastosowaniem preparatu Zavesca, do leczenia dzieci chorych na chorobę Niemanna-Picka
2013-10-22 w sprawie interpretacji stawek podatku VAT
2013-10-22 w sprawie narastających zadłużeń wspólnot mieszkaniowych
2013-07-25 w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w zakresie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
2013-06-24 w sprawie umieszczenia leku Noxafil, niezbędnego przy leczeniu białaczki, na liście leków refundowanych również w leczeniu ambulatoryjnym
2013-04-05 w sprawie budowy obwodnicy dla miasta Głogowa i przeprawy mostowej na rzece Odrze
2013-04-05 w sprawie możliwości dofinansowania szczepionki chroniącej przed rozwojem raka szyjki macicy
2013-04-05 w sprawie zmian dotyczących funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego
2013-04-05 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
2013-04-05 w sprawie prac nad przygotowaniem ustawy o zawodzie ratownika medycznego
2013-04-05 w sprawie przewozu rowerów w pociągach
2012-12-14 w sprawie wprowadzenia dodatkowej opłaty dla osób korzystających z bankomatów
2012-12-14 w sprawie wykonywania zawodu ratownika narciarskiego
2012-12-14 w sprawie wysokości dotacji dla przedszkoli
2012-11-22 w sprawie remontu drogi krajowej nr 39 i budowy obwodnicy Łagiewnik
2012-11-22 w sprawie zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
2012-11-22 w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o odwróconej hipotece odpowiednich zabezpieczeń dla beneficjentów
2012-11-12 w sprawie reorganizacji Straży Granicznej na południu Polski
2012-09-13 w sprawie określania zasad organizowania gospodarki odpadami przez gminy
2012-09-13 w sprawie wypłat dodatkowego wynagrodzenia dla kobiet pracujących w sferze budżetowej, przebywających na urlopach macierzyńskich
2012-09-13 w sprawie ustawy regulującej kwestie opodatkowania w zakresie świadczenia bezpłatnych porad prawnych
2012-09-13 w sprawie zmian w ustawie o systemie oświaty
2012-09-13 w sprawie pilnego podjęcia zmian legislacyjnych przywracających systemowi ratownictwa medycznego charakter publiczny