Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


Data wpływu W sprawie
2015-06-09 w sprawie ograniczenia możliwości systemowego, horyzontalnego wsparcia miast subregionalnych z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko"
2015-05-25 w sprawie uwzględnienia spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot na listach beneficjentów programów unijnych w latach 2014-2020
2014-07-25 w sprawie polowań na ptaki i szkód wyrządzanych przez łosie
2014-04-23 w sprawie nowelizacji art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu umożliwienia regulacji stanów prawnych garaży
2014-03-20 w sprawie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania otyłości
2014-03-20 w sprawie przeciwdziałania otyłości wśród dzieci
2014-03-20 w sprawie monitoringu programów ograniczających zjawisko niedożywienia
2014-03-20 w sprawie prowadzenia i monitoringu programów dożywiania oraz promocji zdrowego stylu żywienia
2014-03-20 w sprawie zakresu opieki pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania
2014-03-20 w sprawie realizowania przez uczelnie wyższe obowiązku prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
2014-03-20 w sprawie podjęcia działań zapobiegających spadkowej tendencji uczestnictwa uczniów w lekcjach wychowania fizycznego
2014-03-20 w sprawie prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci z nadwagą i otyłością
2014-03-20 w sprawie monitoringu programów "Szklanka mleka" i "Owoce w szkole"
2014-03-20 w sprawie finansowania zakupu wyposażenia uatrakcyjniającego zajęcia wychowania fizycznego
2014-03-20 w sprawie realizowania przez nauczycieli wychowania fizycznego zadań z zakresu zdrowego odżywiania się i stylu życia
2014-03-20 w sprawie programów profilaktyki przedrentowej skierowanych do osób otyłych lub zagrożonych otyłością
2014-03-20 w sprawie monitoringu sposobu żywienia dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych
2014-03-20 w sprawie realizowania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadań z zakresu prewencji przed otyłością i leczenia otyłości
2014-03-20 w sprawie realizowania przez nauczycieli nauczania zintegrowanego zadań z zakresu wychowania fizycznego
2014-03-20 w sprawie zespołów ratunkowych dla dzieci
2014-03-20 w sprawie braku przepisów dotyczących uprawnień do przejazdów ulgowych komunikacją miejską i zbiorową dla uczniów
2014-03-19 w sprawie złego stanu autostrady A18 biegnącej od granicy z Niemcami w Olszynie do skrzyżowania z drogą nr 297, zjazd na Bolesławiec
2014-03-19 w sprawie ustawy stwarzającej podstawę prawną do wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
2014-03-19 w sprawie interpretacji zasad stosowanych w Ministerstwie Skarbu Państwa w stosunku do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
2014-03-19 w sprawie możliwości stworzenia systemu wielokrotnego użycia opakowań szklanych i z właściwych do tego celu tworzyw sztucznych