Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (druk nr 1105) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy (druk nr 1116).Rozpatrzenie wniosku o podjęcie uchwały- w trybie art. 40 ust. 4... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-13 08:16


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 988) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Witold Pahl. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-07 18:01


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks cywilny (druk nr 990).Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy-... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-21 11:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 604). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-24 09:20


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Zaopiniowanie dla Komisji Gospodarki rządowego projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (druk nr 1001).Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 988). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-22 14:07


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Dyskusja nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk nr 870) oraz poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 945). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-22 15:07


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego: - rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania karnego, ustawy- Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk nr 870), - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny (druk nr 757), - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-13 08:48


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk nr 754) do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego.Zaopiniowanie dla Komisji Infrastruktury komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks wykroczeń (druk nr 823). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-06 16:33


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat przygotowywanego projektu ustawy o prokuraturze. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-08 14:09


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat stanu realizacji zamierzeń legislacyjnych w zakresie zmian Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego oraz innych ustaw. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-11 11:24