Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 288). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-25 16:59


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Komisji w sprawie powołania podkomisji stałych: - do nowelizacji prawa karnego, - do nowelizacji prawa cywilnego, - do nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-12 15:31


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania na stałego doradcę Komisji prof. Mariana Filara. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-14 15:28


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Zaopiniowanie dla Komisji Polityki Społecznej i Rodziny rządowego projektu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 120). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-14 13:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o poszerzenie składu Prezydium Komisji.Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Kodeks cywilny (druk nr 74). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 15:01


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Wybór Prezydium Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-13 14:43