Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy (druk nr 666) - przedstawia przewodniczący podkomisji Stanisław Szwed. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-25 09:21


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk nr 870), poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 945) oraz poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-23 10:08


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK) - cz. 1

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk nr 870), poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 945) oraz poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-11 09:19


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK) - cz. 2

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk nr 870), poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 945) oraz poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-11 15:07


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie poselskiego i senackiego projektów ustaw o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1323 i 1379) do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego.Zaopiniowanie dla Komisji Infrastruktury poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-11 17:17


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat zamierzeń legislacyjnych resortu na drugie półrocze 2013 roku. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 14:58


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (druk nr 1511).Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk nr 870), poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-09 12:28


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 1349). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-20 08:58


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 1324). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-19 09:29


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk nr 870), poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 945) oraz poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-13 09:18