Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk 1184).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1419). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 09:20


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (druki nr 1105, 1116 i 1374). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 17:33


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1172, 1175, 1310, 1311 i 1347). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-28 14:09


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (druk nr 1105) oraz poselskim projekcie ustawy- o zmianie ustawy- Kodeks pracy (druk nr 1116) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Stanisław Szwed. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-23 08:35


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 1172).Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1175).Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-14 15:08


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (druki nr 532, 757, 998 i 1277). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-09 17:07


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1289). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 08:23


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (druki nr 532, 757 i 998) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Jerzy Kozdroń. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-17 15:59


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1012). - przedstawia przewodniczący podkomisji – poseł Jerzy Kozdroń.Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego poselskiego projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-05 10:01


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1167). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-20 16:05