Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W ostatnich kilku miesiącach toczy się gorąca dyskusja na temat planowanej prywatyzacji Polskich Kolei Linowych przez spółkę PKP SA. W tej sprawie stanowisko zajęło wiele instytucji i środowisk społecznych oraz reprezentatywne grona mieszkańców Małopolski. Prywatyzacji sprzeciwiają się przedstawiciele Rady Miasta Zakopane, gminy Kościelisko, powiatu tatrzańskiego, stowarzyszenia Klub im. Władysława Zamoyskiego, Tatrzańskiego Parku Narodowego, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i wojewoda Małopolski. Sprzeciw wobec prywatyzacji PKL wyraziło także ponad 200 profesorów różnych dyscyplin naukowych z całej Polski, którzy zwrócili się w tej sprawie z apelem do prezesa Rady Ministrów.

    Osobiście sama jestem również związana z tą sprawą nie tylko z racji pochodzenia, ale także z racji mojej dotychczasowej aktywności sportowej. Jestem posłem z Małopolski, dlatego ten temat jest dla mnie bardzo istotny, postanowiłam więc zabrać głos w tej dyskusji, stąd moja interpelacja do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Odpowiedź pana ministra na interpelację nie jest wyczerpująca i satysfakcjonująca. W związku z wieloma kwestiami pozostającymi jeszcze do wyjaśnienia i dalszych uzgodnień nie wolno pozostawić tej sprawy własnemu biegowi. Polskie Koleje Linowe to 75 lat tradycji, 210 pracowników, 9 kolei, 7 wyciągów, 5 zjeżdżalni, 100 ha tras narciarskich i prawie 225 mln pasażerów, a co najważniejsze PKL to rentowne, przynoszące ok. 10 mln zł rocznie zysku przedsiębiorstwo, które w ostatnich latach, tzn. od 2000 r. do 2007 r. przeprowadziło szereg inwestycji modernizacyjnych swoich obiektów. Należy również pamiętać o ogromnym znaczeniu historycznym, kulturowym i środowiskowym, jakie obiekty należące do PKL stanowiły i stanowią dla regionu Małopolski.

    Powyższe fakty utwierdzają nas w przekonaniu o konieczności zaprzestania procesu prywatyzacyjnego spółki Polskie Koleje Linowe.

    Chciałabym dodać, że w dniu wczorajszym, 12 stycznia, powstał Małopolski Zespół Parlamentarny, zrzeszający głównie posłów z Małopolski, który zdecydowanie popiera stanowisko wyżej wymienionych instytucji i środowisk w sprawie nieprywatyzowania Polskich Kolei Linowych. Uprzejmie proszę o ponowne, bardzo szczegółowe przeanalizowanie sprawy pod kątem rezygnacji z prywatyzacji Polskich Kolei Linowych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Oświadczenie z dnia 13 stycznia 2012 roku.


88 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 06 sierpnia 2015 roku.
Zgromadzenie Narodowe w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Komunikaty

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy