Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. (druki nr 3809 i 3889).


Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko klubu wobec projektu ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r., zawartego w druku nr 3809.

    Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jak wiadomo, określa w sposób ramowy stabilizację koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze i ustanawia ogólne zasady współpracy dla jej osiągnięcia, natomiast konkretne działania przewiduje protokół z Kioto, na podstawie którego państwa rozwinięte zobowiązały się do ograniczenia i redukcji emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym obejmującym lata 2008-2012. W związku z zakończeniem powyższego pierwszego okresu rozliczeniowego oraz brakiem alternatywnego globalnego porozumienia klimatycznego powstała potrzeba wyznaczenia celów redukcji emisji na kolejne lata. Poprawka dauhańska ustanawia właśnie drugi okres rozliczeniowy trwający od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2020 r., a tym samym wyznacza prawnie wiążące zobowiązania dotyczące redukcji emisji dla stron protokołu z Kioto wymienionych w załączniku B oraz wprowadza dalsze zmiany do tekstu protokołu z Kioto związane z implementacją drugiego okresu rozliczeniowego.

    Protokół z Kioto, nakładając na strony ograniczenia emisji, umożliwia jednocześnie udział w mechanizmach elastycznych, wspomaga poprawę efektywności energetycznej i modernizację przedsiębiorstw, wpływa pozytywnie na świadomość społeczeństwa w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. Aby Rzeczpospolita Polska mogła kontynuować uczestnictwo w tym systemie, wymagane jest przystąpienie do drugiego okresu rozliczeniowego. Wobec powyższego klub Platforma Obywatelska rekomenduje przyjęcie projektu ustawy. (Oklaski)Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.


215 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 06 sierpnia 2015 roku.
Zgromadzenie Narodowe w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Komunikaty

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy