Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Sekretarz Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak:

    Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

    - Etyki Poselskiej - godz. 9.30,

    - Sprawiedliwości i Praw Człowieka - godz. 9.30,

    - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 10,

    - Finansów Publicznych - godz. 10,

    - Gospodarki - godz. 10,

    - Infrastruktury - godz. 10,

    - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 10,

    - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 10,

    - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 10,

    - Sprawiedliwości i Praw Człowieka wspólnie z Komisją Obrony Narodowej - godz. 10,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 10.30,

    - Administracji i Cyfryzacji - godz. 11,

    - Spraw Wewnętrznych - godz. 11,

    - Infrastruktury wspólnie z Komisją Finansów Publicznych - godz. 11.30,

    - Finansów Publicznych - godz. 12,

    - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych - godz. 12,

    - Regulaminowej i Spraw Poselskich - godz. 12,

    - Ustawodawczej - godz. 12,

    - Spraw Zagranicznych - godz. 12.30,

    - do Spraw Służb Specjalnych - godz. 13,

    - Zdrowia - godz. 13,

    - Gospodarki - godz. 14,

    - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wspólnie z Komisją Spraw Wewnętrznych - godz. 14,

    - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 14,

    - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 14.30,

    - Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach - godz. 15,

    - Kultury i Środków Przekazu - godz. 16,

    - Obrony Narodowej - godz. 16,

    - Regulaminowej i Spraw Poselskich - godz. 16,

    - Skarbu Państwa - godz. 17,

    - Obrony Narodowej wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych - godz. 18.30,

    - Infrastruktury - godz. 19.

    W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

    - Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry - godz. 11,

    - Parlamentarnego Zespołu do spraw budowy drogi ekspresowej S11 - godz. 13.

    Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry zaprasza na otwarcie wystawy ˝Ujarzmianie Odry˝ - godz. 10, hol główny, I piętro.

    Jeszcze jeden komunikat: Marszałek Sejmu RP uprzejmie zaprasza na uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej posłów na Sejm II kadencji, członków Komisji Polityki Społecznej, oraz pracownika Kancelarii Sejmu, którzy zginęli tragicznie 7 października 1994 r. w Krzeczowie k. Rabki-Zdroju. Uroczystość odbędzie się w dniu 9 września 2015 r. o godz. 13 w holu Domu Poselskiego przed salą konferencyjną.Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Komunikaty


182 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 06 sierpnia 2015 roku.
Zgromadzenie Narodowe w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy