Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Andrzej Szlachta:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Napływ do Europy dziesiątek tysięcy imigrantów i uchodźców w ostatnich miesiącach wzbudził w polskim społeczeństwie wiele kontrowersji. Opinia publiczna w sprawie przyjęcia do Polski imigrantów jest podzielona: od domagania się absolutnego zakazu wjazdu imigrantów na teren Polski, aż po deklaracje przyjmowania ich do własnych mieszkań. W lipcu tego roku polski rząd zadeklarował przyjęcie 2 tys. uchodźców, głównie obywateli Syrii i Erytrei. Chodziło o przesiedlenie 900 osób z obozów ONZ na Bliskim Wschodzie i relokację 1100 osób z krajów Unii Europejskiej. Wraz ze wzrostem liczby imigrantów dostających się do Europy stanowisko polskiego rządu ulegało modyfikacjom.

    Chcę zatem zapytać: Jak w chwili obecnej wygląda plan przyjmowania imigrantów do Polski? Jak będzie to rozłożone w czasie? W jakich grupach mają być przyjmowani relokowani imigranci? W jakich ośrodkach i w których częściach Polski mają oni być ulokowani? Czy będą również umieszczani na terenie woj. podkarpackiego?

    Na koniec kieruję do pana ministra pytanie dotyczące Podkarpacia, z którego pochodzę: Czy rząd przewiduje specjalne wzmocnienie granicy południowo-wschodniej w związku z tak dużym napływem imigrantów do Europy? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei


57 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy