Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Andrzej Szlachta:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Jednym z najważniejszych obszarów związanych z polityką senioralną w Polsce jest system ochrony zdrowia osób starszych. Polska wyróżnia się negatywnie na tle innych krajów europejskich pod względem występowania zawałów serca, zapaleń stawów i wrzodów żołądka. Polacy wyróżniają się na tle krajów europejskich także pod względem negatywnej oceny własnego zdrowia - aż 61% mężczyzn i ponad 62% kobiet ocenia je jako mniej niż dobry. Szczególnym problemem jest deficyt specjalistów z dziedziny geriatrii oraz innych specjalistów w zakresie opieki nad osobami starszymi. W Polsce jest ponad 270 specjalistów geriatrii, a geriatrycznych łóżek zaledwie 600. Specjaliści oceniają, że system opieki zdrowotnej i społecznej nad osobami starszymi w Polsce jest niedoskonały i niedostosowany do potrzeb tej populacji.Oferuje się zdezintegrowane, rozproszone i niespójne świadczenia. System nie spełnia kryteriów skuteczności podejścia geriatrycznego, powszechności, jakości, dostępności i kompleksowości zaspokajania złożonych potrzeb. Dlatego kieruję pytania do przedstawicieli rządu. Czy rząd opracował zintegrowany system rozwiązań, które pozwolą na rozwój usług medycznych dla osób starszych? Czy jest przygotowany plan rozwoju geriatrii i doskonalenia zawodowego kadr medycznych w kierunku całościowej opieki zdrowotnej nad osobami starszymi w Polsce? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy seniorom, funkcjonowania systemu emerytalnego oraz jego finansowania


43 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy