Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.˝ (druk nr 3390) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 3471).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Olszewski:

    Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Sprawozdanie za 2014 r. dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które było przedmiotem obrad Komisji Infrastruktury, zostało tam bardzo szczegółowo zrelacjonowane. Nie będę się już szczegółowo odnosił do tego, co jest w nim przedstawione, a omówię tylko główne, ramowe założenia zawarte w tym raporcie.

    Przede wszystkim jest to ogólny obraz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskazano szczegółowe charakterystyki dotyczące bezpieczeństwa, jak również uwzględniono kategorie wypadków etc. Ponadto w sprawozdaniu za 2014 r. przedstawiliśmy stan realizacji programu realizacyjnego oraz informację o najważniejszych działaniach, które zostały podjęte. Uzupełniająco w tym dokumencie zawarte są informacje z monitoringu zachowań uczestników ruchu drogowego. Od sześciu lat jest to pierwszy taki systemowy obraz tego zjawiska.

    W porównaniu z 2013 r. w Polsce zmniejszyła się liczba ofiar na drogach. Awansowaliśmy w rankingach bezpieczeństwa o trzy miejsca. Oczywiście nadal jest to niesatysfakcjonujące, dlatego podejmujemy szereg działań zmierzających do tego, aby polskie drogi były bezpieczne. Mam na myśli zarówno zmiany legislacyjne, które wprowadziliśmy, jak i rozwój infrastruktury.

    Najważniejsze statystyki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2014 r. liczba wypadków wyniosła 34 tys., ponad 3 tys. osób straciło w nich życie, a kolejne 42 tys. osób zostało rannych. Procentowo jest to spadek liczby wypadków o 2,4%, liczby ofiar śmiertelnych - o 4,6%, a liczby rannych - o 3,4%. Jednoznacznie trzeba też powiedzieć, poinformować o tym Wysoką Izbę, iż od początku bieżącego roku do końca września mieliśmy do czynienia z bardzo znaczącym spadkiem w zakresie zarówno wypadkowości, jak i liczby ofiar śmiertelnych. Jeśli chodzi o liczbę wypadków, jest to spadek o 7,7%, jeśli chodzi o liczbę zabitych, jest to spadek aż o 10,5%, natomiast liczba rannych spadła o 8,5%. Widać, że zmiany wdrożone w 2014 r. i 2015 r. przynoszą wymierne efekty.

    W programie realizacyjnym na lata 2014-2015 znalazło się 30 działań - w tym 11 o charakterze legislacyjnym - za które odpowiedzialni byli poszczególni członkowie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Te działania były ujęte niejako w dwóch osiach priorytetowych: jedna oś to ochrona pieszych, a druga - zarządzanie prędkością. Zdecydowana większość tych zadań została zrealizowana, tylko cztery nie zostały zrealizowane. Dziękuję serdecznie.Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r." wraz ze stanowiskiem Komisji


59 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy