Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3575 i 3707).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Olszewski:

    Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie!

    Panie pośle Adamczyk, dlaczego odnosimy się do katastru?

    (Poseł Michał Wojtkiewicz: Nie ma czegoś takiego.)

    Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że te zapisy istnieją od momentu, w którym uchwaliliśmy tę ustawę. Na żadnym etapie prac nie zgłaszał pan wniosków. Gdyby pan zgłosił, debatowalibyśmy o tym. W związku z powyższym na obecną chwilę to pytanie jest bezprzedmiotowe, rozumiem je tylko w kategoriach publicystycznych, a nie merytorycznych.

    Odnosząc się do tego, co mówił pan marszałek Grabarczyk, muszę stwierdzić, że w istocie zmiany, które wprowadziliśmy od 2007 r., w kontekście wcześniejszych lat były podstawą, dały impuls do tego, żeby w Polsce naprawdę rozpoczęła się budowa autostrad i dróg ekspresowych. Ten pierwszy impuls, w latach 2007-2011, przyniósł to, co dzisiaj widzimy, czyli bardzo dużą sieć dróg ekspresowych, autostrad, dobrych dróg krajowych, co wcześniej było tylko i wyłącznie marzeniem W związku z tym wielkie ukłony w stronę pana marszałka Garbarczyka, ówczesnego ministra, dzięki któremu zaszły te zmiany i dzisiaj mamy te drogi, i budujemy kolejne.

    Jeżeli chodzi o te zmiany, które dzisiaj wprowadzamy, na które wszyscy się zgadzają, to nie do końca rozumiem poziom emocji ze strony opozycji, która z jednej strony mówi, że to są słuszne zmiany, a z drugiej strony je atakuje. Panowie, zdecydujmy się. Bez względu na to, kto będzie rządził, czy ministrem byłby pan minister Grabarczyk, czy ministrem będzie ktokolwiek inny, te drogi będą bez względu na barwy polityczne, choć trzeba oddać cesarzowi, co cesarskie, powiedzieć, kto rozpoczął te zmiany, kto wprowadził takie zmiany legislacyjne, które pozwoliły podnieść Polskę do poziomu europejskiego, a nie równać do przeszłości i do standardów bynajmniej nie krajów cywilizowanych.Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw


16 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy