Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.˝ (druk nr 3390) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 3471).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Olszewski:

    Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Odpowiem na pytania, których większość stanowiły w zasadzie bardziej wystąpienia z tezą. Zacznę od odpowiedzi na te najbardziej konkretne pytania. Pani poseł Wielichowska pytała o drogę krajową nr 8.

    W istocie ta droga, niezwykle niebezpieczna, o którą pani poseł walczyła jak lwica, żeby znalazła się w programie budowy dróg krajowych, tam się znalazła, są zapewnione środki na zrealizowanie tej inwestycji. W chwili obecnej przygotowujemy dokumentację, tak aby na dniach ogłosić przetarg na studium uwarunkowań, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Tak więc będziemy przystępowali do realizacji tej inwestycji.

    Jeśli chodzi o wypowiedź pana posła Ćwika, na drodze krajowej nr 44 jest realizowanych szereg inwestycji. O tych inwestycjach była mowa odnośnie do mojej wizyty w Krakowie i zarzutu pana posła, że nie spotkałem się z mieszkańcami. Spotkałem się z mieszkańcami, ale w innym miejscu. Gdybym otrzymał informację, zaproszenie, gdyby pan poseł, wiedząc, że przyjeżdżam, zaprosił mnie, z całą pewnością mógłby pan liczyć na moją obecność. Nigdy nie uchylam się od rozmów z mieszkańcami.

    Pan poseł Adamczyk w zasadzie nie sformułował pytania, bardziej tezę o złym stanie infrastruktury. Naprawdę wiele zrobiliśmy. Pan może nie widzi tego - może pan nie jeździ po polskich drogach - ile dróg zostało wybudowanych, jak poprawił się stan infrastruktury drogowej, nie mówiąc już o tym, jakie inwestycje zaraz będą realizowane. Polecam lekturę programu budowy dróg krajowych do 2023 r. W ostatnich dniach, tygodniach ogłosiliśmy przetargi na kilkaset nowych dróg ekspresowych. Polska jest więc naprawdę jednym z większych placów budowy, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową.

    Pan poseł Szmit nie sformułował żadnego pytania, w związku z czym nie mam się do czego odnieść.

    Natomiast pan poseł Rzońca zadał pytanie dotyczące rozmawiania przez telefon przez instruktorów nauki jazdy. Powiem szczerze, że nie zauważyłem nagminności w zakresie tego procederu. Ale instruktor jest pasażerem, więc trzeba by było bardzo poważnie rozważyć, na ile uzasadnionym byłoby zakazywanie rozmowy w samochodzie osobom, które nie prowadzą pojazdu. Dziękuję.Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r." wraz ze stanowiskiem Komisji


153 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Olszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy