Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Jerzy Szmit:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wielokrotnie mówiliśmy o wykluczeniu komunikacyjnym Warmii i Mazur. Jednym z przejawów tego jest brak modernizacji drogi krajowej nr 16. Aby spróbować wyjść z tego bardzo poważnego dla północno-wschodniej części Polski - Warmii i Mazur - problemu, zaproponowaliśmy wraz z panem posłem Andrzejem Adamczykiem rozwiązanie, którego celem byłoby wpisanie drogi krajowej nr 16 do spisu dróg ekspresowych, czyli podwyższenie kategorii tej drogi.

    W dniu 28 lipca wystosowaliśmy oficjalne wystąpienie w tej sprawie. Mieliśmy na uwadze to, że przy opracowaniu ˝Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023˝ drogę krajową nr 16 uwzględniono jedynie w niewielkim, 16-kilometrowym, odcinku między Borkami Wielkimi a Mrągowem. Działo się to zresztą po wielu protestach, wielu blokadach, wielu wystąpieniach, interpelacjach, zapytaniach posłów ze wszystkich partii politycznych funkcjonujących w Polsce, ale przede wszystkim ich przedstawicieli, którzy rekrutują się z Warmii i Mazur.

    W sierpniu otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, z którego dowiedzieliśmy się, że aby było możliwe zaliczenie drogi krajowej nr 16 do dróg ekspresowych - wtedy będzie to priorytet i będzie większa możliwość zmodernizowania tej drogi - należy wykonać bardzo wiele prac, bardzo wiele badań, na przykład w zakresie zmiany koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju regionalnego itd. A zatem lista dokumentów, które trzeba byłoby opracować i przedstawić, aby ta droga mogła stać się drogą ekspresową, jest długa.

    Co się okazuje? Otóż 5 października, a więc dwa miesiące po otrzymaniu odpowiedzi, wiceminister finansów zapowiedział zmianę rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych w zaproponowanym przez nas zakresie. Co takiego zatem się wydarzyło? Czy rzeczywiście wykonano przez 2 miesiące tak ogromną pracę, przygotowano tyle dokumentów, sprawdzono tyle uwarunkowań, które mogłyby wpłynąć na to, że droga krajowa nr 16 zmieni się w drogę ekspresową? Nie, oczywiście żadnych ekspertyz i żadnych tego typu prac nie wykonano, ale można było w ramach kampanii wyborczej ogłosić, że oto ta droga zostanie zmodernizowana, zresztą nie wiadomo, dlaczego tylko na odcinku od Olsztyna do Ełku.

    Przypomnę, że cały przebieg drogi krajowej nr 16 obejmuje trasę od Grudziądza do Augustowa. Dopiero wtedy ta droga będzie mogła odgrywać właściwą rolę, gdyż dopiero wówczas województwo warmińsko-mazurskie będzie miało bezpośredni dostęp do autostrady A1, a więc do całego systemu autostrad europejskich. Jednak dokument rządowy jest już dostępny na stronach internetowych i znalazło się takie oto kuriozum, bo inaczej nie można tego nazwać. Otóż jest skierowany wniosek, jako projekt rozporządzenia Rady Ministrów, w którym są wymienione trzy drogi, których kategorie mają być zmienione, podwyższone do kategorii dróg ekspresowych. Na początku dokumentu są one wymienione i są przedstawione uzasadnienia wykonania oraz konieczność wykonania tej pracy, a potem zmodernizowania wymienionych dróg.

    Co okazuje się potem? Otóż kiedy dochodzimy do szczegółów, które dotyczą finansowania, terminów i rzeczywistego oddziaływania na środowisko, to w tym dokumencie są po prostu puste rubryki, z których nic nie wynika, są puste deklaracje, które nawet nie były podparte elementarnymi badaniami, dokumentami. Można było natomiast to ogłosić. Platforma Obywatelska ogłosiła, że oto zostanie spełnione marzenie mieszkańców Warmii i Mazur i droga krajowa nr 16 stanie się drogą ekspresową, a co za tym idzie w bardzo szybkiej przyszłości zostanie zmodernizowana do takiego standardu, który pozwoli zainteresowanym normalnie podróżować po Warmii i Mazurach. (Dzwonek) Niestety trudno oprzeć się wrażeniu, że te działania, oszustwa, bo inaczej nie można tego nazwać, tak naprawdę służą jedynie oszukaniu obywateli Warmii i Mazur i tworzeniu nadziei, które nigdy nie zostaną spełnione przez PO i PSL. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jerzy Szmit - Oświadczenie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Oświadczenie poselskie


1182 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Jerzy Szmit - Oświadczenie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Oświadczenia poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Jerzy Szmit - Oświadczenie z dnia 20 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Oświadczenie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Oświadczenie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Oświadczenie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Oświadczenie z dnia 15 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Szmit - Oświadczenie z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy